Kryštof Pešek


Absolvent Centra audiovizuálních studií pražské FAMU a člen proměnlivého live-coding sdružení Kolektiv, se ve své praktické i teoretické práci věnuje otevřeným digitálním platformám a algoritmickému umění. V kulturním prostoru PRAHA povede praktický workshop na téma Do-it-yourself streamingu.


"Workshop se bude nejvíce věnovat svobodnému softwaru (free software) pro všechny majoritní platofmy (Linux, Mac, Win). Dílna bude zaměřenaena praktická s nutným teoretickým a technickým minimem. Hlavním účelem bude, aby byl každý účastník schopen samostatně přenést obraz a zvuk na lokální anebo vzdálený server (Icecast, YouTube, Ustream atp.). Úšastníci workshopu by si pokudmožno měli donést vlastní laptopy, obecně pokudmožno výrobního data méňě než pět let (ale streamovat lze dnes téměř ze všeho)."

Jan Sůsa


Mladý hudební publicista a student filosofie, Jan Sůsa, se ve volném čase zabývá mj. bastlením, hrou na hudební přehrávače nebo radioamatérstvím. Právě tuto u nás v minulosti velmi oblíbenou (a pro poslech zahraničních stanic nezbytnou) aktivitu společně znovuobjevíme v rámci několikadílné série workshopů na téma Jak si postavit vlastní přijímač.


"Cílem workshopu bude seznámení s domácí stavbou radiových přijímačů. Má ve 21. století vůbec cenu zápolit s páječkou a tranzistory? Co je možné očekávat od amatérských přijímačů? Workshop přiblíží zvukový potenciál nedokonalých přijímačů, ukážeme si, co s nimi lze ulovit na radiových pásmech. Přístroje domácí výroby nejsou příliš vhodné k zajištění bezproblémového příjmu nejvyšší kvality, ale dobře se hodí k získávání netradičních zvuků, šumů a jiných sonických artefaktů. Amatérská stavba jednoduchých přijímačů může být kreativní cestou k vyhledávání neobvyklých zvuků. Stavba podobných přijímačů není nic složitého - nevyžaduje to zvláštní znalosti ani profesionální měřící vybavení.


Popíšeme si základní koncepty jednoduchých přijímačů, historii jejich vývoje od krystalky k softwarově definovaným aparátům a porozhlédneme se po pásmech radiových vln nejrůznějších rozsahů. Upřesníme si, pro která pásma zvolit vhodné zapojení a kam se vydat za nejvhodnějším poslechem. Kromě teorie si také pustíme ukázky nahrávek z amatérských přijímačů a dozvíme se, jak vzdálené stanice lze s jednoduchým vybavením zachytit. Na závěr workshopu bude možnost vyzkoušet několik amatérských přijímačů, ukážeme si efekty vznikající jejich vzájemnou interakcí a ověříme si, že mezi vysílačem a přijímačem někdy nemusí být zásadní rozdíl. "

Miloš Vojtěchovský / workshopy a poslechovky


MILOŠ VOJTĚCHOVSKÝ (CZ) / poslechovka


Miloš Vojtěchovský, český umělec, teoretik, publicista a lektor. Z jeho aktivit uveďmě alespoň iniciaci pražského prostoru pro experimentální umění Školská 28, katedry Centra audiovizuálních umění pražské FAMU nebo nezávislých rádií Jelení a Lemurie. V současné době se věnuje projektu Na pokraji samoty, který prostřednictvím umlěkeckých průzkumů sleduje problematiku provázanosti postindustriální společnosti a přírody.

http://monoskop.org/Miloš_Vojtěchovský